เกี่ยวกับเรา

     จุดเริ่มต้น กายะจิต ย้อนไปราวปี พ.ศ.2547 คุณพ่อเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับอาการของโรคทางเดินหายใจที่เป็นเรื้อรังมานาน มีอาการหนักขึ้น เพราะสมัยที่ท่านยังหนุ่มๆ สูบบุหรี่หนักมากวันละหลายมวน ควบคู่กับการใช้ยานัตถุ์เป็นประจำ ทำให้คุณพ่อเป็นโรค หอบหืด ถุงลมโป่งพองและปอดด้านขวาเสีย 1ข้าง ท่านจะมีปัญหาสุขภาพตลอด ต้องเข้า-ออก โรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง คุณหมอที่รักษาเคยบอกกับผมว่าท่านจะมีอายุไม่ยืน

     จากคำพูดของคุณหมอ ทำให้ผมต้องเก็บมาคิดว่าจะช่วยบรรเทาหรือรักษาให้ท่านมีอาการดีขึ้นอย่างไร โดยเริ่มต้นจากตัวผมเอง ผมได้ไปศึกษาการรักษาด้วยวิธีทางธรรมชาติบำบัดร่างกายและจิตใจ เก็บรวบรวมองค์ความรู้จากสถานที่ต่าง ๆ อยู่หลายปี ระหว่างนั้น ก็เริ่มนำความรู้ที่ได้รับมา ทำค่ายสุขภาพให้กับบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะคุณพ่อและคนใกล้ชิด จนผมเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงว่า คุณพ่อเริ่มมีสุขภาพที่ดีขึ้น ร่างกายแข็งแรงเข้าโรงพยาบาลน้อยลง

kayajit-pic

     จากวิธีที่ผมนำการบำบัดหรือการรักษาทางเลือก มาใช้กับคนใกล้ชิดนั้น ผลที่ได้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมาก และผมอยากแบ่งปันสิ่งดี ๆ เหล่านี้ ให้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนคุณพ่อของผมหรือผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ สมวัย โดยไม่ใช้ยา

PKID

คุณสมคิด สีหาโคตร
ผู้เริ่มต้นกายะจิต