Home » Posts tagged "ดอกเกลือ"

Tag Archives: ดอกเกลือ

ดอกเกลือ คืออะไร

ดอกเกลือ คืออะไร

     หลายคนคงสงสัยว่าดอกเกลือคืออะไร…เกลือออกดอกด้วยหรือ แล้วดอกเกลือคือส่วนไหน ดอกเกลือเกิดขึ้นได้จากการสูบน้ำทะเลเข้ามาขังไว้ในที่นา ผึ่งแดดและลมจนน้ำระเหย จะเกิดเกสรเกลือหรือเกลือแรกเริ่มตกผลึกที่ลอยขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำไม่ได้สัมผัสกับพื้นดิน ชาวนาเกลือเรียกว่า “ดอกเกลือ”      ดอกเกลือจะลักษณะเล็กๆ ลอยจับตัวกันเป็นแพอยู่เหนือน้ำไม่ได้สัมผัสกับพื้นดิน การเก็บดอกเกลือชาวนาจะกันตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อรีบมาช้อนดอกเกลือขึ้นมา เพราะหากมีลมพัดมาดอกเกลือมักจะลอยมาอยู่ตามขอบคันนาและเมื่อเจอแสงแดดเข้าไปด้วยจะทำจมลงในนาเกลือ      ดอกเกลือจะมีไอโอดีนสูงมีลักษณะเป็นสีขาวสะอาด ไม่ปนเปื้อนดิน รสชาติที่ได้จะไม่เค็มมากเมื่อทานจะมีออกรสหวานบ้างเล็กน้อย เมื่อนำมาทำอาหารจะได้รสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นและช่วยให้อาหารสุกเร็วขึ้นด้วย      ในสมัยก่อนดอกเกลือเปรียบเสมือนเหมือนของมีค่าเทียบได้กับอัญมณี จะไม่ค่อยนิยมนำมาขาย ส่วนใหญ่จะนิยมเก็บไว้ใช้เองหรือแจกจ่ายผู้มาเยือนและแจกจ่ายให้กับญาติสนิท แต่ในปัจจุบันดอกเกลือที่ผลิตได้มานั้นมีการนำมาวางจำหน่ายมากขึ้น เพราะมีประโยชน์ค่อนข้างสูงและได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งนำไปบริโภคหรือนำไปเป็นยาและนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ที่มาภาพ : www.matichon.co.th/news/154487

Tags: